Falstaff

Falstaff.jpg

Giuseppe Verdi    

(Italiaans)


(M.Gladbach 02-06-1993 / Theater Mönchengladbach)

(Antwerpen 14-12-2008 / De Vlaamse Opera)

(Eindhoven 17-05-2009 / Parktheater)(Opera Zuid)


Libretto van Arrigo Boito, naar de toneelstukken "The Merry Wives of Windsor" en "King Henry IV" van William Shakespeare.
lyrische Opera in 3 aktes, 6 tonelen.
Plaats en tijd. Windsor, tijdens het bewind van Henry IV. 1399-1413. 
Première. Milaan (Teatro Alla Scala) op 09-02-1893.  

Solisten  
Vittorio Maurel Falstaff
Emma Zilli Alice
Adeline Stehle Nannetta
Virginia Querrini Meg
Guiseppina Pasqua Mrs Quickly
Eoardo Garbin Fenton
Antonio Pini-Corsari Ford
Vittorio Arimondi Pistola
Pelagalli-Rossetti Bardolfo
Giovanni Parodi Dr. Caius
Eduardo Mascheroni dirigent

SIR JOHN FALSTAFF bariton
ALICE FORD  sopraan
FORD (haar echtgenoot) bariton
NANNETTA (dochter, verliefd op Fenton) sopraan
MEG PAGE ( vriendin Alice) mezzosopraan
MRS. QUICKLY( vriendin Alice en Meg) mezzosopraan/alt
FENTON (verliefd op Nannetta) tenor
DR.CAIUS (huwelijkskandidaat Nannetta) tenor
PISTOLA (knecht Falstaff) bas
BARDOLFO (knecht Falstaff) tenor


Inhoud 

Akte I
Eerste toneel.
Herberg "De Kousenband" in Windsor.
Falstaff die hier logeert wordt ter verantwoording geroepen door de heer Caius. Bardolfo en Pistola, de knechten van Falstaff, hebben hem eerst dronken gevoerd en daarna beroofd. Falstaff vindt de klacht niet erg belangrijk, hij verhoort zijn knechts wel even, maar die ontkennen alles. Caius gaat onverrichte zaken heen is boos en zweert dat hij nooit meer en herberg zal bezoeken en alleen nog maar met eerlijke mensen zal drinken. Het antwoord van de knechten is hierop een gezongen Amen. Als de waard echter de rekening presenteert is het vlug afgelopen met de uitbundige stemming. In Falstaffs beurs zitten slechts 2 marken en 1 penny, waarop Falstaff uitbarst dat de heren hem teveel geld kosten. So che se andiam la notte.
Hij moet iets bedenken om aan geld te komen. In de stad woont een zekere Ford, en deze heeft een mooie vrouw die de sleutel van de geldkist beheert. Hij gaat haar het hof maken, ervan overtuigd dat hij onweerstaanbaar is voor vrouwen. En er is ook  nog een andere vrouw, een zekere Meg. Beide dames schrijft hij een brief, om een afspraak met hen te maken. Bardolfo moet de ene brief wegbrengen en Pistola de andere. Maar zij voelen zich te netjes voor deze taak, dus draagt Falstaff zijn page op om deze brieven te bezorgen. Hij houdt een indrukwekkende redevoering over het begrip `eer` L`onore? Ladri!. Wat is eer eigenlijk? Het stelt niets voor!
Tweede toneel. 

In de tuin van Mrs. Ford.
Alice en Meg hebben beiden een brief ontvangen en vergelijken die met elkaar. Behoudens de naam zijn deze brieven precies hetzelfde. Samen met Ms. Quickly en Nanette de dochter van Mrs, Ford besluiten zij dat Falstaff een lesje moet leren. kwartet. Quell`oltre! Quel tino.
Intussen verschijnt een groep mannen met Ford als middelpunt. Bardolfo en Pistol verraden hem het snode plan van Falstaff, en Fenton tracht aan het woord te komen om de hand van Nanetta te vragen. Hun liefdesduetje wordt er een met interrupties. Falstaff moet in de val worden gelokt. Mrs. Quickly zal hem bezoeken als boodschapster. Hierop volgt weer een vluchtig liefdesduetje tussen Fenton en Nannetta, waarna de mannen op hun beurt een komplot beramen. Ford zal ook een bezoek brengen aan Falstaff, maar dan incognito.
Akte II

Eerste toneel
Weer in de herberg.
Vol berouw keren de bedienden terug bij Falstaff. Zij willen weer in dienst komen en kondigen het bezoek aan van een vrouw. Mrs. Quickly, die met een diepe revérence Reverenza!  haar entree maakt. Met gevlei en zoete woordjes deelt zij mee dat Alice zijn smeekbede heeft verhoord en hem bij haar thuis verwacht, tussen twee en drie, Dalle due alle tre, een tijd waarop ook haar jaloerse man er zal zijn. Falstaff is helemaal gelukkig. Maar er is nog een boodschap van Meg Page, en Falstaff vraagt zich af of zij iets van elkaar weten. Maar Quickly stelt hem gerust, en neemt met een nog diepere buiging weer afscheid van de goed gehumeurde Falstaff. Va, vecchio John, va per la tua via. Bardolfo komt hem het volgende bezoek aankondigen. Fontana (niemand anders dan Ford) stelt zich voor als een bemiddelde persoon die financiële hulp wil bieden. Falstaff neemt deze hulp dankbaar aan en hoort dan dat Fontana verliefd is op een zekere Alice Ford. Maar hoe pak je dat aan bij zo`n kuise vrouw. Als Falstaff Alice zou willen veroveren, is er ook voor Fontane meer kans op een afspraak met haar. Wanneer hij Mr. Ford triomfantelijk meedeelt dat hij tussen twee en drie een afspraak met haar heeft, ontploft Ford bijna van jaloezie. E sogno? O realtá. Als Falstaff die zijn beste pak heeft aangetrokken weer terug komt, gaan zij beiden gearmd de deur uit.
Tweede toneel

In het huis van Ford.
Mrs. Quickly komt verslag uitbrengen van haar bezoek aan Falstaff, en geeft hiervan een smeuïg relaas aan Alice, Meg en Nannetta. Nannetta is verdrietig omdat Ford haar wil uithuwelijken aan dr. Caius, terwijl haar hart bij Fenton ligt. Alice biedt hulp en in een vrolijke stemming eindigen ze samen met een kwartet. Gaje comari di Windsor.
De vrouwen laten Alice alleen achter, spelend op haar gitaar. Falstaff komt binnen met veel allure. Alfin ho conto raggiante fior. Hij begint Alice het hof te maken en vertelt dat hij vroeger toen hij nog page was, heel slank was. Quand` ero paggio. Als Meg Page  Alice wil spreken verschuilt Falstaff zich achter het kamerscherm. Zij waarschuwt Alice dat Ford er achter is gekomen dat Falstaff bij haar op bezoek is, en nu op weg is naar huis, met in zijn kielzog, Bardolfo, Pistola, Fenton, Caius en nog vele anderen. Ford verwijt zijn vrouw ontrouw. Als zij hier niet op reageert, begint men het huis te doorzoeken. Zij zien echter alleen Nannetta in de armen van Fenton, die door Ford het huis wordt uitgejaagd. Als de mannen verder op zoek gaan naar Falstaff, laat Alice de wasmand, met daarin de dikke ridder door het raam legen in de Thames.
Akte III
Eerste toneel.
Voor de herberg de kousenband.
Falstaff zit in de avondzon. Zijn zelfvertrouwen heeft een flinke knauw gekregen. monoloog. Mondo ladro. Een glas wijn doet echter wonderen, en als Quickly de excuses van Alice komt brengen laat hij zich weer verleiden.
Hun nieuwe ontmoetingspunt zal de eik van Herne zijn in het park. Aan deze plek is de legende verbonden van de Zwarte Jager, die daar werd opgehangen en nu als geest verschijnt, met een enorm gewei op zijn hoofd. Falstaff moet zich nu als die jager verkleden. Mr. Ford en zijn mannen hebben het gesprek afgeluisterd en besluiten om de dikke ridder een lesje te leren. Mr. Ford belooft Caius de hand van Nannetta. Hij moet als monnik verkleed in het park verschijnen. Alice wil een huwelijk uit liefde en geeft Nannetta en Fenton haar steun.
Tweede toneel

Het park van Windsor rond middernacht.
Terwijl Fenton wacht, zingt hij een liefdesaria. Dal labbro il canto estasiato vola, waarvan Nannetta de laatste zinnen beantwoord. Alice en Meg helpen hem verkleden en lichten hem in over de snode plannen van Ford. Door verwisseling van de kostuums zal men de heren op een dwaalspoor brengen. Precies om middernacht verschijnt Falstaff, en kort na hem ook Alice en Meg. Het bos is vol met allerlei bovenaardse wezens. Nannetta zingt als elfenkoningin een aria. Sul Fin d`un soffio etesio. Falstaff wordt gekweld door allerlei afschuwelijke wezens. Een naar brandewijn ruikende gnoom verliest zijn masker. Hij wordt herkend als Bardolfo.
Ford bekroont deze maskerade met het huwelijk van de elfenkoningin, en Caius. Maar als de sluiers vallen blijkt zij niemand anders als Bardolfo te zijn. Intussen wordt ook een ander paar in de echt verbonden, Nannetta en Fenton. Falstaff vraagt zich af wie nu eigenlijk de dupe is, en stelt voor om een slotkoor te zingen. Hierop oppert Ford het plan om allemaal samen te gaan souperen. Het koor. Tutto nel mondo è burla, wordt ingezet door Falstaff en iedereen sluit zich daarbij aan. De moraal van de opera is, maak van het leven een feest.    


(M.Gladbach 02-06-1993 / Theater Mönchengladbach)


(Antwerpen 14-12-2008 / De Vlaamse Opera)

ENRIQUE MAZZOLA dirigent
GIORGIO BARBERIO CORSETTI regie
CRISTIAN TARABORRELLI & GIORGIO BARBERIO CORSETTI decor
CRISTIAN TARABORRELLI kleding
GIORGIO FOTI licht
YANNIS POUSPOURIKAS koor
Bezetting  
BRUNO CAPRONI John Falstaff (bariton)
ANA IBARRA Alice Ford (sopraan)
WERNER VAN MECHELEN Ford (bariton)
BARBARA BARGNESI Nannetta (sopraan)
ANGELIQUE NOLDUS Meg Page (mezzosopraan)
ELZBIETA ARDAM Mrs. Quickly (mezzosopraan / alt)
JEROEN VAAL Fenton (tenor)
PHILIP SHEFFIELD Dr. Caius (tenor)
PASCAL PITTIE Bardolfo (tenor)
KURT GYSEN Pistola (bas)

(Eindhoven 17-05-2009 / Parktheater)(Opera Zuid)

IVAN ANGUELOV dirigent
NICOLA GLUCK regie
PIA OERTEL decor & kleding / licht 
ARJEN BIJTELAAR  licht
TJALLING WIJNSTRA  koor
Bezetting  
NOE COLIN / HENK VAN HEJINSBERGEN  Sir John Falstaff (bariton)
ANJA VAN ENGELAND  Alice Ford (sopraan)
WILLEM DE VRIES  Ford (bariton)
FABIO TRUMPY  Fenton (tenor)
AN DE RIDDER  Nanetta (sopraan)
CHRISTINE SOLHOSSE  Mrs. Quickly (mezzosopraan/alt)
KARIN STROBOS  Meg Page (mezzosopraan)
BJORN ARVIDSSON  Dr. Caius (tenor)
MARK OMVLEE  Bardolfo (tenor)
MARCEL VAN DIEREN  Pistola (bas)