Macbeth

Macbeth.jpg

Giuseppe Verdi    

 

(Dordrecht 02-09-1993)

(Krefeld 22-02-2003 / Theater Krefeld)

(Krefeld 23-03-2003 / Theater Krefeld)

(Luik 23-09-2008 / Opera Royal de Wallonie Luik)


Libretto van Francesco Maria Piave en Andrea Maffei, naar de tragedie Macbeth van Shakespeare en Schillers. (Duitse vertaling) 
Dramatische opera met in 4 aktes.
Plaats en tijd. Schotland, midden 11e eeuw.
Première.Florence (pergola) 14-03-1847.  

Herziene versie
Libretto van Francesco Maria Piave, naar het libretto uit 1847 (Franse vertaling) door  C. Nuitter en A. Beaumont. Dramatische opera met eveneens 4 aktes.
Plaats en tijd. Schotland, midden 11e eeuw.
Première.Parijs (Théâtre - Lyriqeu), 21-03-1865.   

 

MACBETH (generaal) bariton
LADY MACBETH (zijn vrouw) sopraan / mezzosopraan
DUNCAN (Koning van Schotland) stomme rol
MALCOLM (zijn zoon) tenor
BANQUO (generaal) bas
FLEANCE (zijn zoon) stomme rol
MACDUFF (een Schots edelman) tenor

Inhoud

Akte I
Macbeth en Banquo twee generaals van Koning Duncan zijn op weg naar huis na een gewonnen gevecht tegen de vijand. Zij ontmoeten de heksen, (vertegenwoordigt door drie groepen van zes zangers), die Macbeth voorspellen dat hij Koning van Schotland zal worden, en Banquo de vader van de toekomstige Koningen. Als de heksen verdwenen zijn komen boodschappers aan Macbeth melden dat Cawdor is geëxecuteerd als een verrader en dat hij in Thane's plaats benoemd is. Macbeth en Banquo zijn verbijsterd dat een deel van de voorspelling van de heksen zo snel is uitgekomen. In het kasteel van Cawdor leest Lady Macbeth het verslag van haar echtgenoot over de voorspellingen van de heksen. Een dienaar meldt de komst aan van Macbeth en van Koning Duncan. Wanneer haar echtgenoot verschijnt, sterkt zij hem in zijn plan om de troon te veroveren.
Zij is ervan overtuigd dat hij haar hulp nodig zal hebben. Koning Duncan en zijn zoon Malcolm blijven logeren en worden door hun gastheer naar hun kamers begeleid. Bij het luiden van de klok gaat Macbeth de kamer van de Koning binnen. Monoloog. Mi si affaccia un pugnal? Lady Macbeth haalt haar twijfelende echtgenoot over om Koning Duncan te vermoorden om zo de weg naar de troon vrij te maken. Macbeth is hevig ontsteld over zijn misdaad, maar Lady Macbeth pakt de dolk en legt het bebloede moordwapen terug bij het lijk. Zij zal ervoor zorgen dat de wachters beschuldigd zullen worden.
Akte II
Macbeth, nu Koning van Schotland, heeft een bezwaard geweten, maar Lady Macbeth spreekt hem moed in.
Omdat Banquo teveel weet besluiten zij dat hij uit de weg geruimd moet worden, samen met zijn zoon, Fleance. Lady Macbeths aria. La Luce lanque. In een bos bij het kasteel van Macbeth uit Banquo zijn bange vermoeden dat hij vermoord zal worden in zijn aria. Come dal ciel precipita. De huurmoordenaars brengen Banquo om het leven, maar zijn zoon weet te ontkomen. Tijdens een feestmaal onderhoudt Macbeth zich met zijn edelen. Lady Macbeth zingt een drinklied voor de gasten. Si colmi il calice. Macbeth ziet Banquo's geest verschijnen en plaats nemen op de stoel die voor hem bestemd was. Het feestmaal eindigt in wanorde. Macbeth besluit opnieuw de schikgodinnen te raadplegen.
Akte III
In hun hol zitten de heksen rondom hun magische kookpot. Macbeth zoekt hen op en vraagt wat er met hem zal gebeuren. Zij waarschuwen hem op zijn hoede te zijn voor Macduff, maar zeggen dat hij niet gedood kan worden door een persoon die uit de schoot van een vrouw is gekomen. De heksen roepen diverse geestverschijningen op, als laatste een processie van acht Koningen die allemaal het uiterlijk van Banquo hebben. Macbeth is bang en wil ze te lijf gaan maar valt bewusteloos neer. Lady Macbeth verschijnt en zij besluiten tot de moord op Macduff en zijn hele familie.
Akte IV
In het grensgebied van Schotland klagen de vluchtelingen van Macbeth's tirannieke bewind over hun verbanning. koor. Patria oppressa. Onder hen bevindt zich Macduff die treurt over het uitmoorden van zijn familie aria. Ah, la paterna mano. Malcolm arriveert aan het hoofd van een Engels leger en beveelt zijn manschappen takken van de bomen te snijden om zich daarmee te camoufleren. Zo marcheren zij samen met Macduff naar het kasteel in Dunsinane. In het kasteel houden een dokter en een hofdame de wacht buiten de kamer van Lady Macbeth. Zij is aan het slaapwandelen en voert opnieuw de scène op van de moord op Duncan. Gran Scena del Somnambulismo. De 'slaapwandel scène' Una macchia è qui uttora. Zij kan geen rust vinden en gaat onder zoveel kwellingen gebukt, waardoor zij sterft. In een ander gedeelte van het kasteel put Macbeth troost uit de voorspellingen van de heksen. aria. Pietà, rispetto, amore. Hij hoort dat Lady Macbeth dood is, maar hij is onbewogen en komt pas tot actie als de soldaten oprukken naar het kasteel. Op het slagveld ontmoeten Macbeth en Macduff elkaar. Triomfantelijk vertelt hij dat de heksen hem hebben voorspelt dat hij niet gedood kan worden door een man geboren uit een vrouw. De Engelsen rukken op en Macbeth wordt gedood door Macduff, die niet door een vrouw werd gebaard, maar met de keizersnede ter wereld kwam. Na een koor van vrouwen dat weeklaagt over de bloedschande eindigt de opera met de acclamatie van Malcolm tot koning.  

(Krefeld 22-02-2003 / Theater Krefeld)

(Krefeld 23-03-2003 / Theater Krefeld)

KENNETH DURYEA dirigent
JENS PESEL regie
KONRAD HARTMANN decor  & kleding
HEINZ KLAUS koor
Bezetting  
CHRISTOPH ERPENBECK Macbeth (bariton)
MILANA BUTAEVA / ELENA NEBERA Lady Macbeth (sopraan / mezzosopraan)
KERSTIN BRIX / UTA CHRISTINA GEORG dienares Lady Macbeth (mezzosopraan )
FIGURANT Duncan (stomme rol)
GARRIE DAVISLIM / MARKUS HEINRICH Malcolm (tenor)
HAYK DEINYAN / MICHAEL TEWS Banquo (bas)
FIGURANT Fleance (stomme rol)
MAN - TEAK HA Macduff (tenor)

(Luik 23-09-2008 / Opera Royal de Wallonie Luik)

PAOLO ARRIVABENI dirigent
MICHA VAN HOECKE regie
EDUARDO SANCHI decor
MARELLA FERRERA kleding
DANIELE NALDI licht
Bezetting  
MARK RUCKER Macbeth (bariton)
MARIANNE CORNETTI Lady Macbeth (sopraan / mezzosopraan)
TINEKE VAN INGELGEM dienares Lady Macbeth (mezzosopraan )
FIGURANT Duncan (stomme rol)
PIETRO PICONE Malcolm (tenor)
ALEXANDER TSYMBALYUK Banquo (bas)
FIGURANT Fleance (stomme rol)
SEBASTIAN NA Macduff (tenor)
LÊONARD GRAUS Medicus (Domestico)