Lucia di Lammermoor

Lucia di Lammermoor

Gaetano Donizetti


(Berlijn 22-04-1997 / Komische Oper (J)

(Düsseldorf 29-05-1999 / Oper am Rhein (premiere)

(Düsseldorf 23-09-1999 / Oper am Rhein)

(Essen 26-03-2006 / Aalto-Musiktheater Essen)

(Essen 08-04-2006 / Aalto-Musiktheater Essen)

(Brussel 18-04-2009 / De Munt / La Monnaie / Cirque Royal)

(Düsseldorf 17-06-2016 / Oper am Rhein)


Libretto van Salvadore Cammarano gebaseerd op de roman van Walter Scott.
Opera in drie aktes.(zes of zeven tonelen)
Plaats en tijd. Schotland, eind 17e eeuw. 
Première. Napels(Teatro San Carlo) op 26-09-1835.
 
Solisten
Fanny Tacchinardi-Persiani
Lucia
Luigi Duprez
Edgardo
Domenico Cosselli  
Lord Ashton
Gioacchini
Arturo Bucklaw
Porto Ottolini
Raimondo
LORD ENRICO ASHTON
bariton
LUCIA (zijn zuster)
coloratuursopraan
SIR EDGARDO DI RAVENSWOOD
lyrisch tenor
LORD ARTURO BUCKLAW
tweede tenor
RAIMONDO BIDEBENT(gouverneur)
bas
ALISA (gezellin van Lucia)
mezzo sopraan (comprimaria)
NORMANNO (volgeling Enrico)
tenor (comprimario)

Inhoud  

Schotland, eind zeventiende eeuw.
Om te ontsnappen aan een politiek en financieel desastreuze situatie (hij heeft namelijk deel genomen aan een politieke beweging die gericht was tegen de koning) heeft de broer van Lucia, Lord Enrico Ashton di Lammermoor, besloten haar uit te huwelijken aan Lord Arthuro Bucklaw. Lucia weet hier niets van en erger nog, Enrico is er niet van op de hoogte dat zijn zuster tedere gevoelens koestert voor Edgardo di Ravenswood, wiens familie sinds tijden in onmin leeft met de zijne. Wanneer hij er later achter komt, schrikt hij er niet voor terug de grofste middelen toe te passen om aan die genegenheid een eind te maken.
Akte I 
eerste toneel.
In de omgeving van het kasteel van Ravenswood!
Normanno vertelt Enrico dat hij het vermoeden heeft dat Lucia en Edgardo elkaar in het geheim in het park ontmoeten, aria Cruda, funesta smania. Normanno en de andere volgelingen van Lord Ashton zoeken de omgeving af, om er achter te komen, of die vermoedens juist zijn. Zij komen terug met het verslag. Een valkenier heeft gezien dat Edgardo di Ravenswood het terrein van Lammermoor is binnengedrongen. Enrico is razend en uit zijn wraak in een krachtige cabaletta. La pietade in suo favore.
tweede toneel
Een fontein in het park! (In een prachtig stuk voor harp wordt de atmosfeer opgeroepen van de nu komende scène). Lucia komt op in gezelschap van Alisa. Zij vertelt de geschiedenis van de fontein  Regnava nel silenzio. Eens heeft een Ravenswood hier zijn geliefde gedood en haar in het water gegooid  Soms nog denkt zij de geest van die ongelukkige te zien. De cabaletta  Cuando rapita in estasi  is vervuld van het verlangen naar Edgardo. (Dit is een van de beroemdste sopraan - aria`s uit de geschiedenis van de opera).

Edgardo komt haar vertellen, dat hij op een diplomatieke missie naar Frankrijk wordt gestuurd. Voor zijn vertrek wil hij om haar hand vragen aan haar broer en hij wordt woedend als Lucia hem dat afraadt. Hij herinnert haar eraan dat hij gezworen had zich op haar familie te wreken, omdat zijn vader onrecht is aangedaan,duet. Sulla tomba che rincera. Lucia kalmeert hem en belooft hem trouw te blijven tot hij uit Frankrijk terugkomt. Het alom bekende duet Veranno a te sull` aure, is prachtig.

Akte II 
derde toneel
Enrico en Normanno hebben alle brieven van Edgardo aan Lucia onderschept. Enrico Ashton laat zijn zuster bij zich komen in zijn studeervertrek. Hij geeft haar een vervalste brief te lezen, waaruit Lucia opmaakt dat Edgardo haar ontrouw is. duet. Soffriva nel pianto, languava nel dolore, en maakt van de gelegenheid gebruik om haar te overreden met Lord Arturo Bucklaw te trouwen. Enrico zegt haar dat dit huwelijk hem van het schavot kan redden, nu de regering in andere handen is gekomen. duet. Se tradirmi tu potrai. (Hierop volgt in de partituur een duet tussen Lucia en Raimondo Bidebent, waarin deze haar tenslotte weet te overreden. Dit duet wordt in het theater vrijwel altijd weggelaten)
vierde toneel
De feestzaal op het kasteel van Ashton. Deze scène van het huwelijkscontact begint met een koor van de genodigden. De bruiloftsgasten verwelkomen Arturo Bucklaw, die Enrico vraagt waar zijn bruid is. Zij komt even later wankelend op, en tekent gesteund door Alisa en Raimondo het huwelijkscontract. Op dat moment baant de teruggekeerde Edgardo zich een weg door de menigte, het moment voor het beroemde sextet. Chi mi frena in tal momento. Men wil hem met geweld verjagen, maar Raimondo eist dat men hem uitleg zal geven. Als Edgardo hoort dat Lucia zojuist met een ander getrouwd is, vervloekt hij haar.
Akte III 
vijfde toneel
Een kamer in de toren waar Edgardo verblijft. Tijdens een storm komt Enrico Ashton hem opzoeken en vraagt hem om genoegdoening voor de belediging van zijn zuster. Edgardo neemt de uitdaging aan en zij spreken af om bij het ochtendgloren te duelleren bij de graftombe van de Ravenswoods. De scène eindigt met het krijgshaftig duet. O sole più rapido. (Deze scène wordt vaak gecoupeerd, maar is onmisbaar voor het begrip van de handeling).
zesde toneel
De bruiloftsgasten op het kasteel vieren feest, maar Raimondo verstoort de vreugde met de gruwelijke boodschap dat Lucia waanzinnig is geworden en haar bruidegom heeft doodgestoken. aria. Della stanze ove Lucia. Onmiddellijk daarna verschijnt Lucia (op dit moment begint de beroemde waanzinscène, het grote bravoure stuk voor de sopraan) Il dolce suono, met de aria  Alfin son tua en cabaletta, Spargi d`amoro pianto. Zij denkt aan de hand van Edgardo naar het huwelijksaltaar te gaan. (Volgens het libretto dient deze aria onderbroken te worden door de terugkomst van Enrico. Hij is vol wroeging over dit schouwspel. (Vele regisseurs vatten deze scène op als een aria, en laten het intermezzo weg, evenals de verwijten die Enrico daarna aan Normanno richt).
zevende toneel
Bij de grafkapel van de Ravenswoods wacht Edgardo op de komst van zijn tegenstander in het duel. Hij spreekt tot het graf waarin hij ook spoedig zal liggen, omdat hij zich niet tegen de degen van zijn vijand zal verdedigen. Recitatief. Tombe degli avi miei en de aria Fra poco a me ricovero. In plaats van zijn tegenstander komt Raimondo hem vertellen dat Lucia is overleden. Edgardo doorsteekt zich. Zo volgt het slot met de aria. tu, che a Dio spiegasti l`ali.
 


(Berlijn 22-04-1997 / Komische Oper (J)  

dirigent
regie
decor
kleding
regie / spelleiding
koor
licht
Bezetting
Enrico Ashton (bariton)
Lucia (coloratuursopraan)
Edgagdo di Ravenswood (tenor)
Arturo Buklaw (tenor)
Raimondo Bidebent (bas)
Alisa (mezzosopraan)
Normanno (tenor)

(Düsseldorf 29-05-1999 / Oper am Rhein (premiere)

FRANCESCO CORTI dirigent
CHRISTOV LOY regie
HERBERT MURAUER decor & kleding
CHRISTIAN TOMBEIL licht
WOLFGANG DUNWALD koor
Bezetting
Enrico Ashton (bariton)
Lucia ( coloratuursopraan)
Edgardo di Ravenswood (tenor)
Arturo Buklaw (tenor)
Raimondo Bidebent (bas)
Alisa (mezzosopraan)
Normanno (tenor)
Het koor van de Duitse Oper am Rhein
 

(Düsseldorf 23-09-1999 / Oper am Rhein)


(Essen 26-03-2006 / Aalto-Musiktheater Essen)

(Essen 08-04-2006 / Aalto-Musiktheater Essen)

dirigent
regie / decor & kleding
licht
koor
Bezetting
Enrico Ashton (bariton)
Lucia (sopraan)
Edgardo di Ravenswood (tenor)
Arturo Buklaw (tenor)
DIOGENES RANDES / MARCEL ROSCA
Raimondo Bidebent (bas)
JULIA GLINJUK / MARIE-HELEN JOEL
Alisa (mezzosopraan)
Normanno (tenor)

(Brussel 18-04-2009 / De Munt / La Monnaie / Cirque Royal)

JULIAN REYNOLDS dirigent
GUY JOOSTEN regie
JOHANNES LEIACKER decor
JORGE JARA kleding
WOLFGANG GOBBEL licht
PIERS MAXIM koor
Bezetting  
ELENA MOSUK / NINO MACHAIDZE Lucia (sopraan)
ANGELO VECCIA / LIONEL LHOTE
Enrico Ashton (bariton)
JOHN OSBORN / CHARLES CASTRONOVO
Edgardo di Ravenswood (tenor)
JEAN-FRANCOIS BORRAS
Arturo Buklaw (tenor)
GIORGIO GIUSEPPINI / GIOVANNI FURLANETTO
Raimondo Bidebent (bas)
CATHERINE KEEN
Alisa (mezzosopraan)
CARLO BOSI Normanno (tenor)

(Düsseldorf 17-06-2016 / Oper am Rhein)


VLAD IFTINCA dirigent
CHRISTOV LOY regie
HERBERT MURAUER decor & kleding
CHRISTIAN TOMBEIL licht
CHRISTOPH KURIG koor
Bezetting 
BOGDAN BACIUEnrico Ashton (bariton)
ADELA ZAHARIALucia ( coloratuursopraan)
YOSEP KANGEdgardo di Ravenswood (tenor)
OVIDIU PURCEArturo Buklaw (tenor)
BOGDAN TALOSRaimondo Bidebent (bas)
IRYNA VAKULAAlisa (mezzosopraan)
HUBERT WALAWSKINormanno (tenor)