Il Signor Bruschino

Il Signor Bruschino o.jpg

Gioacchino Rossini    

 
(Ook wel genoemd, Il Figlio per Azzardo, De ondergeschoven zoon)

Libretto van Guiseppe Foppa, naar het Franse toneelstuk `Le Fils par hasard ou Rusa et Folie` van Alissan de Chazet en E.T.M.Curry.
Opera Buffo in 1 akte, met ouverture.
Plaats en tijd. Italie, omstreeks de 18e eeuw, in het huis van Gaudenzio 
Première. Venetië (Teatro San Moisé) op 27-01-1813.  

Solisten op 27-01-1813 
Mevr Maffei-Festa 
Filippo Galli 
Luigi Pacini 
Giovanni David 
SOFIAsopraan
GAUDENZIO (haar voogd)bas - buffo
BRUSCHINO (vader)bariton
BRUSCHINO (zoon)tenor
FLORVILLE (verloofde van Sofia)lyrisch tenor
POLITIE COMMISSARISbariton
FILIBERTO (waard)bas
MARIANNA (kamenier)mezzosopraan

Inhoud

Proloog
Akte I
In het huis van Gaudenzio.
Van Marianna hoort Florville dat de brief die hij aan Gaudenzio heeft gestuurd, en waarin hij om de hand vraagt van diens pupil Sofia, niet op tijd is aangekomen.
Gaudenzio, de vijand van de vader van Florville, heeft haar als bruid toebedacht aan Bruschino junior, een man die hij nog nooit ontmoet heeft.
Alleen achtergebleven in de kamer besluit Forville dat dit huwelijkscontract ten koste van alles ongedaan moet worden gemaakt.
Bij toeval heeft hij een ontmoeting met de waard Filiberto, die een afspraak heeft met Gaudenzio.
Van hem krijgt hij te horen dat de zoon van Bruschino in de herberg wordt vastgehouden omdat hij voor meer dan 400 francs schulden heeft gemaakt.
Florville besluit zich voor te doen als de neef van Bruschino junior, en zegt dat hij bereid is een deel van de schuld te betalen, met als voorwaarde dat Filiberto de jongeman nog een poosje gevangen moet houden.
De waard geeft Florville een brief van de jeugdige gevangene, die bestemd is voor zijn vader.
Omdat Florville weet dat Gaudenzio de bruid nog nooit heeft ontmoet, bedenkt hij een plan. Hij doet alsof hij de aanstaande bruidegom is, en creëert zo de mogenlijkheid om zelf met Sofia te trouwen.
Om dit geloofwaardig te maken schrijft hij een brief die zogenaamd afkomstig is van Signor Bruschino, met het verzoek aan Gaudenzio om zijn zoon te arresteren en hem naar Gaudenzio`s huis te brengen.
Hij geeft daarbij een beschrijving van zijn zoon, (natuurlijk die van Florville zelf).
De brief geeft hij aan Marianna, de kamenier, met het verzoek deze te bezorgen bij Gaudenzio.
Florville laat zich daarna gewillig arresteren door de bedienden van Gaudenzio, en speelt de rol van Bruschino junior. Alles lijkt te gaan volgens plan, maar dan komt vader Bruschino opdagen.
Florville blijft rolvast en vraagt ''zijn vader'' om vergeving.
Maar Bruschino senior is niet van plan deze vreemde man als zijn zoon te erkennen. Hij voelt zich bedrogen en schakelt de hulp in van de politie.
Als die verschijnt, wordt besloten de handschriften van twee brieven te vergelijken.
Bruschino hoopt dat hiermee het bedrog aan het licht zal komen.
Maar helaas, de beide brieven zijn door zijn zoon geschreven. (een werd door Filiberto aan Florville gegeven en de andere werd door de jonge gevangene aan de politiecommissaris  geschreven.) Beide handschriften zijn dus hetzelfde, en iedereen, behalve vader Bruschino, is ervan overtuigd dat Florville de echte Bruschino junior is. Gaudenzio en de anderen denken dat Bruschino`s herhaalde weigering om zijn zoon te herkennen alleen bedoeld was om van het contract af te komen dat hij met Gaudenzio maakte.
Zij beginnen ruzie te maken en Signor Bruschino wordt vreselijk kwaad, hij raakt verward en voelt zich gedwarsboomd.
Temidden van deze opwinding komt Filiberto terug. Hij houdt eerst vol dat de man die zich uitgeeft voor Bruschino werkelijk ook Bruschino heet, maar dat komt omdat Florville zich in eerste instantie uitgaf als neef van de jongeman die hij had opgesloten.
Filiberto komt de 200 francs incasseren die hem beloofd waren. Hij vraagt vader Bruschino om het geld, maar die zegt dat hij daarvoor bij zijn zoon moet zijn die net naar buiten gaat.
Filiberto begrijpt dat deze man niet de zoon is, maar dat de echte zoon nog gevangen wordt gehouden in de herberg.
Er gaat hem nu een licht op. Vader Bruschino verstopt zich en luisterd een alleenspraak af van Florville. Hij merkt dan dat deze man de ergste vijand is van Gaudenzio.
Dat verandert de zaak. Het zou een goede wraakneming zijn om Sofia met deze man te laten trouwen. Hij doet alsof hij zijn zoon herkent, sluit hem in zijn armen en geeft volledige toestemming voor het huwelijk, dat door Gaudenzio wordt gesloten.
Meteen hierna komt Filiberto binnen in gezelschap van Bruschino Junior, en zijn vader moet nu wel toegeven dat dit zijn echte zoon is.
Florville doet uit de doeken wie hij echt is, en na veel tegenstribbelen legt Gaudenzio zich neer bij de situatie.