Turandot

Turandot.jpg

Giacomo Puccini


(Aken 05-04-1997 / Theater Aachen)

(Essen 03-10-2008 / Aalto - Musiktheater Essen)

Libretto van Guiseppe Adami en Renato Simoni, naar het gelijknamige toneelstuk van Carlo Gozzi, en de bewerking van Friedrich von Schiller.
Lyrische opera in 3 aktesen 5 scènes.
Plaats en tijd. Peking,sprookjestijd. 
Première. Milaan (Teatro alla scala) op 25-04-1926 (Franco Alfano, onvoltooide versie) 
Première. Milaan (Teatro alla scala) op 27-04-1926 (voltooide versie).
 

PRINSES TURANDOT sopraan
KEIZER ALTOUM (haar vader) tenor
ONBEKENDE PRINS (CALAF) tenor
TIMUR (zijn vader) bas
LIÙ (jonge slavin) sopraan
PING (grootkanselier van China) bariton
PANG (grootmaarschalk) tenor
PONG (opperheer van Keizerlijke keuken) tenor
EEN MANDARIJN bas
PRINS VAN PERZIE tenor

Akte I  
In Peking.
Voor de muur van de keizerlijke binnenstad, leest een mandarijn het volk een keizerlijk decreet voor. Prinses Turandot, dochter van Keizer Altoum, zal trouwen met een huwelijkskandidaat van koninklijken bloede die in staat is haar drie raadsels op te lossen. Kan hij dit niet dan wordt hij ter dood gebracht. Het laatste slachtoffer is de prins van Perzië die binnenkort terechtgesteld zal worden. Het volk is enthousiast over het vooruitzicht weer een executie te kunnen bijwonen en er ontstaat een enorm gedrang. Hierdoor wordt een oude blinde man onder de voet gelopen, die door de jonge slavin, Liù wordt vergezeld. Ze worden uit hun benarde positie gered door Calaf, die de oude man herkent als zijn doodgewaande vader, Koning Timur. Beiden zijn op de vlucht voor diegenen die hen van de troon gestoten hebben. De prins van Perzië begeeft zich naar het schavot en de Prinses verschijnt op haar balkon. De menigte smeekt Turandot om genade. Maar tevergeefs. De terechtstelling wordt voltrokken. Calaf is zeer gefascineerd door Turandots schoonheid. Hij wil de volgende huwelijkskandidaat zijn. Ondanks de pogingen van Timur, Liù en de drie keizerlijke ministers, Ping, Pang en Pong, om hem hiervan te weerhouden, slaat hij op de fatale gong. Dat is het teken dat hij zijn kans wil wagen.
Akte II  
De drie ministers denken met weemoed terug aan de tijd voor Turandot`s terreurbeleid. Er zijn al 13 mannen terechtgesteld. Ze verlangen naar het moment dat Turandot liefde en vrede vindt. Het vertrouwde geluid van het volk dat zich verzamelt om de volgende kandidaat te leren kennen, brengt hen terug naar de realiteit. De oude keizer Altoum geeft de prins de raad om zich terug te trekken, maar Calaf weigert obstinaat. Dan verschijnt Turandot op de trap en vertelt waarom zij haar aanbidders op een dergelijke gruwelijke wijze behandelt. Eeuwen geleden werd een stammoeder van haar door een Tartanenvorst verkracht. Zij wil haar wreken en zelf ongerept blijven. Ze geeft Calaf een laatste gelegenheid om zich terug te trekken, maar hij weigert. Een voor een stelt zij haar raadsels en een voor een geeft Calaf het juiste antwoord. De ontzette en verslagen Turandot smeekt haar vader om haar van haar eigen gelofte te ontslaan, maar Altoum herinnert haar eraan dat een eed heilig is. Turandot wendt zich nu tot de prins en vraagt of hij haar tegen haar zin wenst te bezitten. Hij antwoordt dat hij haar vol liefde wenst en geeft haar de gelegenheid tot revanche. Als zij voor de dageraad kan ontdekken hoe zijn naam luidt, zal hij zich laten terechtstellen. Ondekt ze zijn naam niet, dan wordt Turandot zijn bruid.
Akte III 
Turandot heeft haar ministers bevolen om uit te vissen hoe de naam van de vreemde Prins is. Ping, Pang en Pong proberen hem op allerlei slinkse manieren zijn naam te ontfutselen. Plotseling komt een groep mensen aangelopen die de oude Koning Timur en Liù meeslepen. Zij zeggen dat ze gezien hebben dat beiden met Calaf gesproken hebben. De dappere Liù zegt dat zij alleen zijn naam kent, maar weigert die te onthullen. Turandot geeft de beul het bevel om haar te martelen, maar Liù geeft geen krimp. Ze zegt tegen Turandot dat haar liefde voor de Prins haar de kracht geeft om de martelingen te weerstaan. Ze neemt afscheid van Calaf. Na nieuwe martelingen trekt Liù plotseling een dolk uit de riem van een van de soldaten en steekt zichzelf dood. Als de prins en Turandot samen zijn, kust hij haar vurig op de mond. Die kus breekt haar wil, en ze beseft voor de eerste maal dat  ze van hem houdt. Ze voelt zich vernederd en smeekt hem om weg te gaan, maar de prins zegt haar zijn naam en legt zo zijn leven in haar handen. Bij dageraad vertelt Turandot de naam van de prins, voor haar heet hij Liefde.  
 

(Aken 05-04-1997 / Theater Aachen)

ELIO BONCOMPAGNIE dirigent
ELMAR OTTENTHAL regie
STEPHANIE KORNER decor & kleding
ASTRID SADRIEH toneelregie
NORBERT HEBEL koor
Bezetting  
TATIANA CHIVAROVA Turandot (sopraan)
WILLY SCHELL Keizer Altoum (tenor)
ROBERT WORONIECKI Prins Calaf (tenor)
DANILO RIGOSA Timur (bas)
VALENTINA VALENTE Liù (sopraan)
AXEL HERRIG Ping (bariton)
RANDALL REID - SMITH Pang (tenor)
ANREAS JOOST Pong (tenor)
RAINIER ZAUN een Mandarijn (bas)

(Essen 03-10-2008 / Aalto - Musiktheater Essen)

 STEFAN SOLTESZ  dirigent
 TILMAN KNABE  regie
 ALFRED PETER  decor
 KATHI MAURER  kleding
 ALEXANDER EBERLE  koor
 Bezetting  
 IRENE THEORIN  Turandot (sopraan)
 WERNER SINDEMANN  Keizer Altoum (tenor)
 JANEZ LOTRIC / FRANK PORRETTA  Prins Calaf (tenor)
 MARCEL ROSCA  Timur (bas)
 OLGA MYKYTENKO  Liù (sopraan)
 GUNTER KIEFER / HEIKO TRINSINGER  Ping (bariton)
 ALBRECHT KLUDSZUWEITRAINER MARIA ROHR  Pang (bariton)
 ANDREAS HERMANN  Pong (bariton)
 MICHAEL HAAG  een Mandarijn (bas)